Månadsrapport. augusti 2022

Kort augustirapport som skrivs långt i efterhand.

Portföljutveckling: -5,0%

Blytung månad på börsen. Nu dras tumskruvarna åt. Portföljens värde inkl. utdelning men exkl. insättningar minskade med 5,0% under månaden. "Stockholmsbörsen generalindex" OMXSGI sjönk med 7,2%. För året som helhet är portföljen -14,0% jämfört med OMXSGI som ligger på -24,5%.

Köp och sälj: Nettoköp på 39 000 kr

Fortsatt stabila nettoköp under månaden. 

De 20 största innehaven i portföljen står nu för 70,2% (föreg. månad 70,3%) av värdet. Här redovisas portföljsammansättningen.

Köpt:

Gjorde för ovanligheten skull en trade, denna gång i Investoraktier. Exklusive denna gjordes nettoköp  för 39 kSEK under månaden. Plockade upp lite Inwido och såklart sjönk de ganska kraftigt precis efter köpet. Det mesta föll å andra sidan, men detta köp var synnerligen dåligt tajmat.Sålt:

Tog ett rejält steg ur Minesto under månaden. Rapporten gav inga positiva besked och nu rycker nyemission närmare och då håller jag mig undan. Minesto hånas lite här och var men jag tror man ska försöka se förbi detta. Har väldigt svårt för de som hånar själva bolaget, däremot kan man ju ifrågasätta värderingen. 
Kapitalinkomster: 1 909 kr

En av årets svagare utdelningsmånader. Aktieutdelningarna uppgick till 1 664 kr. 

Utdelningarna i augusti var 36% högre än förra året. För årets åtta första månader är utdelningarna upp 53%.  

Räntor från Trine och Lendify blev 175 resp. 70 kr.
För de kommande 12 månaderna är prognosen för utdelningsmaskinen 134 000 kr. 

Vad gäller annonserade utdelningsförändringar så har de senaste 12 månaderna bjudit på:

Förändringar ordinarie utdelningar: +14,1%
Förändringar extrautdelningar: -1,7%
Totalt: +12,4% vilket f n motsvarar 11 571 kr

Sparande: 71%

En riktig snålmånad efter sommaren excesser. Sparkvoten från lönekontot (sparkvot 1 enligt min definition) uppgick till hela 71%. Lönen blev högre än vanligt då jag fick semesterersättningen. 

Rullande 12M ligger sparkvoten på 47% (49%). Kassan utgör f n 12% av aktieportföljens värde.

Aktieportföljen fick totalt 21 470 kr i insättningar, lånet amorterades med sedvanliga 4 000 kr.