Electrolux skiftar ut 17 kr per aktie


Idag hade vitvarujätten Electrolux extra bolagsstämma och tog där beslutet att skifta ut 17 kr per aktie i enlighet med det förslag som presenterades i början av månaden. Electrolux har tidigare kommit fram till att bolaget är överkapitaliserat och styrelsen tycker att pengarna gör bättre nytta hos bolagets ägare än i bolaget.

Utskiftningen sker via ett split+inlösen-förfarande. De kommer splitta varje nuvarande aktie till 2, där den ena blir en s k inlösenaktie och den andra en vanlig aktie. Inlösenaktien kommer sedan lösas in för 17 kr.

Varför man gör på detta sätt och inte en ordinär extrautdelning? Jo, det beror på tydligen på skattekonsekvenser för enskilda ägare. Jag gissar på att det är Investor som åsyftas.

1:a oktober är X-dag för att få ta del av utskiftningen. Dagen efter kommer Electrolux-aktien, allt annat lika, att vara 17 kr billigare. Den 6/10 kommer man se inlösenaktien i sin depå och den kommer då kunna handlas som en vanlig aktie. Den 22/10 är sista handelsdag för inlösenaktien och ca den 28/10 kommer man ha fått sin inlösenlikvid.

Mitt direktägande i Electrolux är marginellt och består f n av 23 aktier, vilket kommer ge 391 kr i denna extrautdelning. Via Investor får jag dock också del av utdelningen. Investor äger ca 51 miljoner Electrolux-aktier och kan se fram emot en extrautdelning på 867 MSEK. Investor äger f n 16% av kapitalet i Electrolux och bolaget utgör ca 2% av hela Investor. Jag roade mig med att räkna ut att jag äger ca 40 aktier i Electrolux via Investor.

Jag tycker sådana här händelser är trevliga då de innebär en form av extrautdelning. Samtidigt är det en  påminnelse av att man är ägare av ett bolag som verkar i en väldigt mogen bransch med begränsade utvecklingsmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar