Månadsrapport, januari 2023

Mitt inne i bokslutsrapportering och börsfokuset ligger mer på att se hur detta års utdelningar blir snarare än att se hur aktieportföljen utvecklades i januari. Men nu tar jag mig samman och skriver en månadsrapport.

Inledningen av aktieåren 2023 har varit magnifik. Generalindex OMXSGI upp med hela 7,9% och Twitter svämmar över av folk som visar uppgångar av sällan skådat slag. Någonstans läste jag att perioden augusti till januari varit den starkaste på börsen sedan 90-talskrisen. Känns inte helt motiverat tycker jag. Läge att dansa nära utgången förmodligen.

Kronan är rekordsvag, inflationen möjligen på väg att toppa i Sverige (i USA sjunker takten sedan flera månader tillbaka), kriget i Ukraina gått i stå, Erdogan har punggrepp på en vilt sprattlandes Kristersson (som uppvisar dålig förmåga att leda landet) och gängkriminella som inte verkar ha mycket att leva för. På positiva sidan är att det känns som att ljuset är på väg tillbaka och att el- och bensdinpriserna är tillbaka. Jo, en sak till: bilskrället klarade besiktningen utan anmärkning - bästa!!

Stor milstolpe: Under månaden nåddes ATH för portföljen som helhet. Värdet sjönk därifrån lite mot månadsslutet, det är det högsta som noterats i min månadsrapportering.

Portföljutveckling: +4,9%

Portföljens värde inkl. utdelning men exkl. insättningar ökade med 4,9% under månaden. Klart sämre än OMXSGI som ökade med 7,9%. Det har varit stark utveckling på fastighetsaktier och där är jag inte särskilt tung. 

Köp och sälj: Nettoköp på 61 640 kr

Har som vanligt köpt in brett. När jag gör uppsummeringen gläder det mig att Microsoft hamnade högst upp i listan. Byggmax är ett bolag jag gillar och jag tycker aktien står lågt, så där blev det mer inköp. Efter månadsskiftet kom dock deras rapport och aktien slaktades (liksom utdelningen, vilket var värre). Typiskt, men sånt är livet. Sålde av lite Telia. Snacka om värdefälla som jag vill kravla mig ur.

Månadens nettoköp ökar utdelningen med 2 141 kr på årsbasis.

Köpt:
Sålt:
Kapitalinkomster: 3 259 kr

Jag fick in 3 080 kr i aktieutdelningar, vilket var 1% lägre (!!) än förra året. Största minskningen kom från Nordnets aktielåneprogram där mitt tidigare innehav i Minesto genererade en hel del intäkter. Förra året fick jag 1 500 kr från aktielåneprogrammet och i år "endast" 394 kr. 

Räntor från Trine och Lendify blev 123 resp. 56 kr (jag säljer löpande innehaven i dessa och överför till aktieportföljen så dessa inkomster kommer sjunka allteftersom).

För de kommande 12 månaderna är prognosen för utdelningsmaskinen 132 639 k. Det är rejält ner från förra månadens siffra på 137 111 kr och skillnaden består i annonserade utdelningsförändringar. Det får bli ett separat blogginlägg. Men för att förekomma så stod Byggmax för den stora chocken när de annonserade att det inte blir någon utdelning för 2022. Sedan tidigare har Castellum meddelat samma sak.

Men för att redan här summera upp annonserade utdelningsförändringar så har de senaste 12 månaderna bjudit på:

Förändringar ordinarie utdelningar: +1,2%
Förändringar extrautdelningar: -6,3%
Totalt: -5,1% vilket f n motsvarar -7 309 kr

Sparande: 50%

Bra start på sparåret. Fick lite extra intäkter från fjällstuga och har inte köpt något särskilt. Man märker att levnadskosterna ökat rejält. Månadens bolånekostnader är upp från 2600 kr för ett år sedan till 6300 kr i år. Liknande uppgångar även för elen. Jag känner mig lyckligt lottad att jag (familjen) har relativt låga omkostnader och stabila inkomster.

Rullande 12M ligger sparkvoten på 39,6% (40,5%). Kassan utgör f n 12% av aktieportföljens värde.

Aktieportföljen fick totalt 40 kSEK kr i insättningar. Bolånet amorterades i vanlig ordning med 4 000 kr.

(Egen notering: Detta avser sparkvot 1/2)