Utdelningar

Uppdaterat 2023-12-22

Utdelningar per år och ackumulerat. 2017 inleddes portföljsparandet lite mer seriöst. Det närmar sig nu 600 kSEK i ackumulerade utdelningar och det känns ganska sjukt. 


Uppdaterat per 2022-01-12.
Så här har utdelningar utvecklats år för år - en klassisk exponentiell kurva.  Strax efter sommaren 2021 gjordes en prognos för 2021 på strax över 80 kSEK, men efter bankernas och HM's återupptagna utdelningar så revideras prognosen för utdelningarna till strax över 90 kSEK. Det visade sig att året som helhet landade på 88 503 SEK. Det naturliga målet för 2022 är 100 kSEK och det vore ju fantastiskt att kunna nå dit. Prognosen idag baserat på nuvarande innehav och kända utdelningar är 92 600 kr. Leker man med tanken att portföljbolagen höjer de ordinarie utdelningarna med i genomsnitt 4% och att jag nyinvesterar ca 200 kSEK under året så bör målet kunna nås.Utdelningsfilmen

Månatliga utdelningar från mars 2009 och framåt. En seg historia som dock tar sig på slutet...

Uppdaterad: 2021-07-29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar