Trine (solar) - från 7% i avkastning till 3%

När man investerar i Trine lockas man bl a av den höga avkastningen som möjliggörs av investeringsobjekten, i många fall uppges den till 7-8%. I mitt försök att räkna fram det verkliga utfallet så landar jag på 3%. Skillnaden kommer från kreditförluster. Läs för att se hur jag räknade ut detta.
 
Trine erbjuder möjlighet att investera i solceller i utvecklingsländer, f n främst i Afrika. Det är en form av "crowd funded, social & environmental investing" eller som Trine själva uttrycker det: "earn a profit while making social and environmental impact". Jag har detta som ett litet sidosparande och som ett alternativ till att köpa egna solceller till huset, vilket min fru ännu inte tycker är en bra idé eftersom hon tycker att det förfular huset...

Jag gjorde en engångsinsättning för drygt 3 år sedan på 10 kSEK och därefter har jag satt in ca 500-1000 SEK i månaden när det funnits nya projekt att investera i. Under coronaepidemin har antal möjliga projekt att investera minskat rejält men de senaste månaderna har det kommit igång igen. Alla investeringar görs i Euro som valuta. Återbetalningstiden för projekten ligger oftast på 36-60 månader och räntan varierar med bedömd risk men ligger typiskt sett på 5-8%. Det finns ett bonussystem med möjlighet till extraränta om man ökar sina investeringar. Bonustrappan är i 3 nivåer och börjar vid sammanlagda investeringar större än 1000 EUR. Jag befinner mig f n på första nivån och får därigenom en liten bonusränta.

Jag har sammanlagt investerat 4 316 EUR fördelat på 78 olika projekt. 6 st projekt har återbetalats i sin helhet, 2 är i finansieringsfas och de resterande 72 är aktiva. Mina inbetalningar till Trine har sammanlagt uppgått till 2 507 EUR och därtill har jag återinvesterat alla återbetalningar (amorteringar) och räntor i nya projekt och därigenom kommit upp till de 4 316 EUR. Den största enskilda investeringen i enskilt projekt har uppgått till 500 EUR. Nästan alla andra investeringar ligger på 50-100 EUR per projekt.

Länge rullade det på utan problem men under 2020 började problem uppstå i flera av de projekt jag investerat i. Oftast beror det på finansieringsproblem (lån som behöver förnyas tror jag) för projektören/solcellsägaren med följden att amortering och ränta på Trine-lånet uteblivit. Trine sköter dialogen med det lånetagande bolaget och oftast mynnar det ut i en uppgörelse där låntagaren får en temporär amorteringsfrist och en minskad räntebörda. Jag har uppfattat problemen som coronarelaterade och när detta nu lugnat sig något har problemen lösts i flera projekt och  återbetalningar har återupptagits. I flera projekt kvarstår dock problemen och det känns lite mer osäkert vad som ska ske och man får nog räkna med kreditförluster. 11 av de nu aktiva projekten har status "delayed", vilket innebär att räntebetalningar och amorteringar har frysts. Problemprojekten är kopplade till följande fyra partnerföretag (dvs låntagare): EasySolar, Kingo, Rensource och SolarHome.

Hur har det då gått för mig? Vilken ränta har jag fått, hur mycket osäkra fordringar har jag. Är jag nöjd med mitt sparande i Trine?

För att räkna ut detta tidsviktade jag mina inbetalningar. Den äldsta (och även den största) inbetalningen är drygt 3 år. Jag räknar fram att mina inbetalade 2 507 EUR har ett tidsgenomsnitt på 1,97 år. 

14% (390 EUR) av mitt utestående investerade belopp kommer från projekt med status "delayed" och det är bland dessa jag utgår från att det kan bli kreditförluster. Jag simulerar sannolikheten för att dessa projekt blir kreditförluster och räknar fram CAGR enligt:

Inbetalningar: 2 507  EUR      
Tidsviktad investeringstid: 1,97 år      
           
Antal projekt "delayed" och värde: 11 st 390 EUR  
Som andel av projekt och utestående belopp: 16%   14%    
           
Uppskattad andel kreditförlust av "delayed": 0% 33% 50% 100%  
Kreditförluster beräknad: 0 129 195 390 EUR
           
Ränteinkomster minus ber. kreditförluster: 277 148 82 -113 EUR
           
CAGR: 5,4% 3,0% 1,6% -2,3%  
           

Jag tycker det är rimligt att tänka mig att en tredjedel av projekten blir kreditförluster och det får bli mitt antagande just nu. Därmed kan den genomsnittliga årliga avkastningen ("CAGR") beräknas till 3,0% på investerat kapital.

Är jag nöjd med detta? Nja, det var lite sämre än vad jag hoppats. Det ska bli intressant att följa hur de osäkra fordringarna verkligen utvecklas. Det vore ju väldigt trist om 100% av dessa föll ut som kreditförluster och att avkastningen då varit negativ. Även utan kreditförluster stannar avkastningen på 5,4%, vilket är lägre än den avkastning jag signerat upp mig mot. Anledningen torde bero på att de projekt som varit i status delayed men därefter återupptagit sina betalningar sänkt avkastningen genom räntefria perioder. Jag har iaf tillsvidare fortsatt att investera i Trine och är iallafall nöjd med att jag tagit mig tiden att göra denna uppföljning. Får anledning att följa upp och återkomma till detta senare genom att uppdatera Excelmallen.

Så här ser f ö mina ränteutbetalningar i SEK från Trine ut:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar