Mer Q2-rapporter

Vale:

Vale börjar komma ur den fruktansvärda dammolyckan i Brumadinho som skedde i början av 2019. Alltmer rapporteras det om "det vanliga" och mindre om hanteringen av olyckan. Produktionsbortfallet från Brumadinho var ca 25% av helheten och även med de projekt som finns i planerna nu kommer man inte upp i nivåerna innan olyckan. 

Hur som helst badar Vale i pengar. Produktionen under Q2 av järnmalm ökade med 11% jämfört med Q1. Försäljningspriserna ökar parallellt med detta och bidrar ungefär dubbelt så mycket som volymökningen till det förbättrade resultatet. En skön kombo - volym- och prisökning.

EBITDA blev 11 239 bUSD för kvartalet jämfört med 8 467 bUSD för Q1. Fritt kassaflöde från rörelsen blev 6 527 bUSD för kvartalet. Bolaget är i princip skuldfritt men kaiptalet är låst i och med stora reserveringar för dammolyckan. 

Hittills i år har Vale skiftat ut ca 5% i direktavkastning och ytterligare 2% i aktieåterköp. I september delar de ut minst 5,3 bUSD till, vilket torde motsvara ca 4% direktavkastning. Jag har ägt aktien länge och YoC är nu uppe i närmare 25%. Ökar inte mitt innehav på dessa nivåer. 

Vale står för 0,6% av portföljen (och ca 2,5% av utdelningarna).

3M:

Ett tråkbolag som jag gillar. Aktien däremot...

Försäljningen ökade med 25% jämfört med föreg. år till 8.9 bUSD för kvartalet. Framför allt var ökningen stark i USA, något lägre i EMEA och ännu lägre i Asia/Pacific. Per aktie blev resultatet 2,59 USD. Fritt kassaflöde blev 1,6 bUSD och 3M skiftade ut 1,4bUSD till ägarna via utdelning och aktieåterköp. 

Bolaget justerar upp guidningen för året till 9,7-10,1 USD/aktie jämfört med 9,2-9,7 USD/aktie..

Rapporten var bra tycker jag och bolaget är så enormt diversifierat och därigenom stabilt. Riskerna ligger mer på makronivå och USAs relationer till omvärlden och då främst med Kina. Aktiekursen har varit dålig sedan toppen 2018, men kommit igång lite sedan coronokrisen men inte i närheten av de flesta andra bolags utveckling. Får sätta upp på utvärderingslistan. Varken ökar eller säljer på dessa nivåer.

3M står för 1,7% av portföljen.

AstraZeneca:

Nästan skönt med en rapport som inte överträffar marknadens förväntningar. Kommer fortsätta köpa fler aktier i AZ. Omsättningen ökade med 31% under andra kvartalet till 8 220 MUSD, vilket var högre än väntat. Resultatet för kvartalet 550 MUSD  var dock sämre än förväntningarna. 

Bolaget justerar upp helårsprognosen med 7-8% till 5,05 till 5,40 USD/aktie.

AZ står för 1,1% av portföljen. Jag kommer öka innehavet så att portföljandelen ökar.

Securitas:

Försäljningen i Q2 blev 26 499 MSEK jämfört med 26 566 MSEK samma period föregående år, dvs en liten minskning. Securitas rapporterar ändå att försäljningen ökat 8% organiskt och skillnaden beror på att avyttringar som gjorts i Nord-Amerika. Liksom många andra bolag har kostnadskontrollen varit i fokus och även Securitas redovisar god vinst. Vinsten per aktie för kvartalet var 2,64 SEK/aktie jämfört med 1,62 förra året.

Precis innan rapporten annonserades att Securitas köper ett litet bolag verksamt inom elektroniska säkerhetslösningar. Bolaget omsätter knappt 400 MSEK, vilket kan relateras till Securitas 110 000 MSEK. 

Securitas står för 1,1% av portföljen. Jag har inga planer att öka den andelen.

Dagens spaning:

Tankade snåldieseln i morse och det slutade över 1000-lappen för första gången på länge. 

Dieselpriset uppe i 16,23 kr/litern. Jag misstänker att det är historiens högsta pris för diesel. Nedan graf visar försäljningsprisets utveckling i bemannad station (data upphör dock 31/12 2020).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar