Novo Nordisk Q4-21

 


Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk som säljer läkemedel riktat mot diabetes och fetma redovisar ett rörelseresultat på 14.779 miljoner danska kronor för Q2, 2021. Det var 7-8 % högre än förväntat. Omsättningen uppgick till 33.041 miljoner danska kronor, vilket var 3-4% högre än förväntat.

Bolaget höjer samtidigt prognosen för rörelseresultatet och spår att det ska öka med 9-12 procent under 2021. Det är 3-4%-enheter högre än tidigare prognos (som också det var en höjning).

Novo Nordisk har stärkt sina marknadsandelar på en marknad som (tragiskt nog) ökar. Försäljningen ökar på alla marknader. Alla pilar verkar peka uppåt.

Aktien gick upp ca 8% på rapporten och kursen har ökat med ca 100% de senaste 3 åren, med en acceleration på slutet. 

Novo Nordisk ordinarie utdelning ligger f n på 5,85 DKK per aktie, men bolaget gör i tillägg en "interim dividend" varje år i augusti. Slår man ihop dessa får man under 2021 en utdelning på 9,25 DKK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 1,5% vid nuvarande aktiekurs (634 DKK). Utdelningen sker 2 ggr per år med den större delen vid ordinarieutdelningen i mars och en mindre del i augusti. P/E-talet är f n 35. Kommande utdelning i augusti på 3,5 DKK sker i augusti och X-datum är 13/8. Utdelningen har ökat de senaste åren och med den nuvarande starka försäljning- och resultatutvecklingen i bolaget kommer den sannolikt fortsätta öka. Utöver direktutdelningar gör Novo Nordisk stora återköp av egna aktier. Dessa har de senaste åren varit i paritet med utdelningarna. 


Novo Nordisk är mitt 22 största bolag i portföljen och utgör 1,3% av det totala värdet. Jag gillar bolaget då det agerar på en marknad som växer och där dom har starka positioner, vilket tydliggörs av att de tar marknadsandelar (men som alltid ska man vara lite vaksam på hur bolagen rapporterar att de tar marknadsandelar - det finns en tendens att nästan alla aktörer tar marknadsandelar...). Långsiktigt köper jag mer aktier i bolaget för att upprätthålla andelen. Nu när börsen är högt värderad ökar jag i läkemedelssektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar